გთავაზობთ ხშირად დასმული კითხვების და “აღმოცენებული” პრობლემების განმარტებას 😉 მაგ: რატომ შლის წერისას წინდადების პირველ სიმბოლოს?: More