ბევრს ბრაზილიის კულტურული სიმდიდრე და ეროვნული ცეკვა სამბა ბრაზილიელების შექმნილი ჰგონია, თუმცა ეს ასე სრულებით არ არის. ამ ცეკვის ისტორია შორეულ აფრიკის კონტინენტზე იწყება.

More