დღეს სამწუხაროდ, შეჩვეულნი ვართ ქუჩაში სამოწყალოდ ხელგაწვდილი ჩვენი თანამემამულეების ხილვას…   მოხუცები, ბავშვები, საშუალო ასაკის ადამიანები, ბავშვიანი ქალები… მათი რიცხვი ჩვენდა სავალალოდ, საკმაოდ  დიდია… More